Bostadsmarknaden i Växjö
2017 sep 25 By alicia 0 comment

Bostadsmarknaden i Växjö har haft en exceptionell utveckling, åtminstone för en svensk småstad. Linnéuniversitetet gör förstås sitt till för att behovet av bostäder ökar men även Växjös satsning på att vara en idrottsstad. Under 2014 fullkomligt exploderade priserna på bostadsrätter i Växjö med hela 30 %, att jämföra med exempelvis utvecklingen i Jönköping som bara var en tredjedel. Vid denna tidpunkt blev en lägenhet i Växjö dyrare än en i Malmö. Under 2015 lugnade bostadsrätterna ner sig lite men däremot steg huspriserna med 18 % istället. Kommunens satsning på utbildning, det lokala näringslvet och kulturutbudet hade börjat ge utdelning. Genomsnittspriset för en villa i Växjö var då 2,6 miljoner, att jämföra med rikssnittet på 2,7 miljoner. Även under 2016 fortsatte många företag att expandera och anställa.

Nya bostäder för dyra

Myntet hade såklart också en baksida. Visserligen sköt bostadspriserna i höjden och en och annan bostadsrätts- och husägare kunde tjäna sig en hacka men de socioekonomiska konsekvenserna blev ändå för stora i slutänden. Bostadsbristen blev enorm, till slut var man uppe i långt över 43 000 sökande på varje bostad, självklart en ohållbar situation. Inledningsvis var bostadsbristen begränsad till endast centralorten Växjö men nu är hela länet drabbat. Förra året blev krisen akut och kommunen inleddde ett stort byggnadsprogram som har blivit ett historiskt lyft för Växjö centrum – hela stationsområdet ska bebyggas – och Växjö har nu den högsta byggtakten per capita i landet med 13 påbörjade bostäder per 1000 invånare (2016). En hel del av problemet med bostadsbristen kvarstår dock eftersom resurssvaga ändå hamnar utanför bostadsmarknaden – det är helt enkelt fortfarande för många som inte har råd med den höga hyra som en nybyggd lägenhet innebär idag.

Växer så det knakar

En lösning på problemet kan vara att inte vara så snabb med att flytta. Många bostadskriser skulle kunna lösas med en tillbyggnad på det egna huset. En del människor kanske vill sälja sin villa eftersom de upplever att de har för lite plats. Att bygga till ett nytt uterum på sitt befintliga boende kan då vara en lösning. Skånska byggvaror har uterum för alla plånböcker. Ett uterum har många fördelar, dels utökar man boytan vilket leder till ökat välbefinnande för de boende, dels ökar man faktiskt också värdet på sitt hus rejält. Växjö växer fortfarande så det knakar och med kommunens fortsatta vilja till ökade investeringar så lär bostadskrisen fortsätta en bra bit in på 2020-talet även om man sätter alla klutar till i form av ökat byggande, inte bara för bostäder, utan även för affärs- och kontorslokaler.