Vänort till Växjö: Kaunas, Litauen
2020 maj 09 By alicia 0 comment

Sedan år 1990 har Växjö ett vänortsutbyte med staden Kaunas i Litauen. Det är en stad som har ett rikt kulturliv och som har en tydlig nationell karaktär. Inom kulturlivet är det framför allt musiken som dominerar. Varje år anordnas ett flertal olika musikfestivaler.

Det spelar ingen roll om du bor i Växjö, Kaunas eller någon annan ort, om du har problem med radon är det någonting som måste åtgärdas. Radon är som bekant en radioaktiv gas som kan leda till ett flertal olika hälsoproblem. Om du misstänker att det finns radon i ditt hus kan du höra av dig till Radea. Första steget för att få reda på om du har radon är att radea genomför en radonmätning. Om värdena ligger över gränsvärdet kan det bli aktuellt med en sanering. Radeas tjänster berättigar dig i sådana fall till radonbidrag som kan dra av upp till 25 000 från dina saneringskostnader.

Kaunas ligger i södra Litauen och är landets andra största stad. Invånarantalet vid senaste befolkningsräkningen 2011 beräknades till nästan 316 000 invånare. År 2022 kommer fokus i Europa ligga på Kaunas. EU har nämligen utnämnt staden till det årets europeiska kulturhuvudstad. Som vänort med Växjö utbyter städerna erfarenheter om allt från hur man bekämpar kriminalitet till hur man hanterar utbyggnad av infrastruktur. Vid sidan av det förekommer också att kommuntjänstemän från vardera stad gör besök i respektive stad.