Växjö – en miljöstad i framkant
2017 maj 09 By Rebecka 0 comment

Växjö har sedan länge varit en av de städer i Sverige (och Europa) som legat i framkant när det gäller arbete för en hållbar utveckling och en miljövänlig stad. Långt innan miljöfrågan blev något på var mans läppar, och något som gemene man är medveten om och diskuterar med familj, vänner och kollegor, började Växjö ta frågan på allvar, och arbeta långsiktigt för en bättre miljö.

Redan i början av 1970-talet tog till exempel Växjö tag i den igenväxta sjön Trummen, som hade drabbats av övergödning. Staden muddrade sjön, och kunde på så sätt återställa sjöns ekosystem och göra den tillgänglig för både djur och människor igen. På 1990-talet fortsatte Växjö detta arbete genom att också återställa Växjösjön och Södra Bergundasjön.

1990-talet medförde också en annan mycket viktig satsning på miljön från Växjö stads sida. År 1996 fattade till exempel Växjö beslutet att staden skulle bli helt fri från fossila bränslen. De gav sig själva fram till år 2030 för att verkställa denna vision, och staden har redan kommit en god bit på väg mot målet, då staden mellan 1993 och 2011 minskade sina utsläpp av koldioxid med hela 41 procent. Om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer de med andra ord sannolikt att kunna bli helt fria från fossila bränslen. Extra imponerande är att Växjö samtidigt som utsläppen har minskat har haft en fortsatt stark tillväxt.

Arbetet med att frigöra sig från fossila bränslen började dock i Växjö redan på 1980-talet, alltså innan beslutet fattades. Det skedde till exempel genom att Växjö energi AB började använda sig av biobränslen för att skapa fjärrvärme. Till en början handlade det självklart om biobränslen i mycket liten skala, men de var det första värmeverket i Sverige att använda biobränslen när de påbörjade denna verksamhet. Småskaligheten förändrades också fort mot att biobränslet utgjorde en allt större del av värmeverkets förbränning, tills det år 2000 stod för hela 90 procent av verkets energi.

Alla dessa satsningar på att skapa en hållbar stad gjorde att Växjö år 2007 utnämndes till Europas grönaste stad i en artikel i brittiska BBC. Och staden har bara fortsatt sitt miljöarbete sedan dess. Bland annat har Växjö tillsammans med 17 andra svenska kommuner deltagit i ett nationellt projekt som kallas Trästad 2012. Det är en satsning som innebär att man ska bygga hus och till och med höghus i trä. Förutom att det är en satsning för miljön och klimatet främjar projektet också den lokala byggnäringen.

Något som alla hus behöver, oavsett om de är av trä, betong eller något annat material, är dock markiser. Det behövs också oavsett var i landet man befinner sig. Om du letar efter någon som kan installera markiser i Stockholm ska du gå in på Hagasolskydd.se. Där hittar man också energisparande och miljövänliga alternativ, om man inspirerats av Växjös alla miljösatsningar.